Een huiseigenaar heeft te maken met woningonderhoud en de kosten daarvan. Diverse onderhoudswerkzaamheden, zoals een nieuw dak, schilderwerken of nieuwe dakgoten lopen al snel in de papieren en kosten veel geld. Achterstallig onderhoud kost achteraf vaak nog meer geld. Regelmatig onderhoud plegen aan je woning is dus van groot belang. Onderhoud is duur en in sommige gevallen is er een krediet voor nodig. Een goede manier om woningonderhoud te financieren is met een WOZ krediet.

Betekenis WOZ kredietWOZ Krediet

Wat is een WOZ krediet? WOZ is de afkorting voor Wet Onroerende Zaken. Op basis van de WOZ waarde is het mogelijk een lening te verkrijgen. Deze lening is te vergelijken met een doorlopend krediet. De geldverstrekker of bank stelt als eis dat je woningbezitter moet zijn. De WOZ waarde van je woning in combinatie tegen de hypotheekhoogte en het gevraagde krediet zijn samen een extra onderpand voor geldverstrekkers waardoor je veelal tegen een lagere rente geld kunt lenen.

Wanneer een WOZ krediet?

Een WOZ krediet wordt vaak gekozen voor onderhoud of een verbouwing aan het huis of wanneer er voor langere tijd extra geld nodig is. De financieringsbehoefte is vaak van tevoren niet precies vast te stellen.

Werkwijze rente en aflossing

Je spreek van tevoren met de bank een een limiet af met als basis het totale inkomen in combinatie met andere financiële verplichtingen die je in het verleden bent aangegaan. Tot de afgesproken limiet staat het je vrij om bedragen op te nemen en af te lossen op het WOZ krediet. Rentebetalingen vinden plaats over het openstaande saldo van de lening. Het rentepercentage is bij de meeste geldverstrekkers afhankelijk van de hoogte van de kredietlimiet en is variabel.

De maandelijkse aflossing is ongeacht het opgenomen bedrag, vaak een vast percentage van de kredietlimiet. Meestal wordt hiervoor 1,5% of 2% gehanteerd. Omdat de hoogte van het krediet niet van te voren vast staat, kan de duur van de aflossing verschillend zijn. Bij deze kredietvorm, kun je na gedeeltelijke of algehele aflossing wederom geld opnemen tot aan de krdietlimiet waardoor de lening aan het einde van de looptijd niet geheel afgelost is.

Bestedingsdoel

Omdat er dus geen stok achter de deur is voor wat betreft de aflossing, is het voor veel mensen niet aan te bevelen om een WOZ krediet af te sluiten voor de aankoop van zaken met een beperkte levensduur, zoals bijvoorbeeld een auto. In dergelijke gevallen is dan een persoonlijke lening een betere kredietvorm in plaats van het WOZ krediet. Voor langdurige zaken, zoals een woningverbouwing is deze kredietvorm uitermate geschikt.

Advies

Laat je dus goed vooraf adviseren door een professionele en erkende leningsadviseur.