Wat betekent een weerbare medewerker voor je bedrijf?

Inhoud

De voortdurend bewegende economie vraagt om wendbare organisaties. Een wendbare organisatie komt echter alleen tot stand met weerbare medewerkers.

Medewerker

Hoe maak je medewerkers weerbaar?

Belangrijk is om continue te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers. Zorg dat het personeel op de hoogte is van de visie en missie van het bedrijf en dat ze weten hoe ze kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het bedrijf. Op die manier gaan ze niet vol op de rem bij veranderingen, maar tonen ze juist initiatieven om zichzelf en dus ook de organisatie te ontwikkelen. Zo ontstaat dan weer wendbaarheid. De medewerkers bewegen met de organisatie mee.

Denk bij het creëren van weerbaarheid van een medewerker ook in termen van individuele verantwoordelijkheid binnen de afgesproken taken en doelstellingen. Dagelijkse aansturing is bij goed geschoolde medewerkers niet nodig en ook niet gewenst. Zij willen zelfstandig werken binnen hun eigen functie in het bedrijf, oftewel, ze willen graag succesvol zijn en vragen van het bedrijf de mogelijkheden en voorwaarden om dit te kunnen creëren. De oude arbeidsverhoudingen van vroeger waarbij toezicht werd gehouden en gewerkt werd met tijdklokken en waar creatieve processen de kop werden ingedrukt bestaan niet meer!

Het scheppen van wendbaarheid/weerbaarheid brengt wel wat aandachtspunten en mogelijke valkuilen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij managers hun medewerkers heel veel vrijheid geven om hun werkzaamheden uit te voeren, maar dat blijkt dat het niet genoeg duidelijk is wat er precies van de medewerker wordt verwacht! De kaders waarbinnen de ruimte is benoemd zijn dan niet duidelijk of niet duidelijk genoeg gedefinieerd. Werkzaamheden worden dan door medewerkers niet goed overgedragen, in ieder geval niet conform het idee van de managers.

Hierbij is het overigens ook van groot belang dat je als directie van het bedrijf de juiste managers hebt aangesteld, de directie moet investeren in de kwaliteit van het management en de ontwikkeling van de medewerkers.

De rol van HR

Het mag duidelijk zijn dat de HR afdeling hier ook een belangrijke rol bij speelt. Je hebt weerbare medewerkers nodig om als organisatie wendbaar te kunnen worden, het ene kan niet zonder het andere bestaan. Wat als eerste moet worden aangepakt hangt af van de visie van de organisatie. Succes bereik je als organisatie met een duidelijke HR visie waarbinnen de HR afdeling leidend moet zijn.

Wendbaarheid en weerbaarheid van je medewerkers kan worden gecreëerd door duidelijke verwachtingen neer te zetten binnen heldere taken.

OOK INTERESSANT

5 tips voor startende ondernemers

Als je een bedrijf start, komt er veel op je af. Van het schrijven van een ondernemingsplan tot het vinden van je eerste klanten, het kan overweldigend zijn. Hier zijn vijf tips om je op weg te helpen en ervoor

Lees Meer »
Ongelukkig verhuizen

Veelgemaakte fouten bij verhuizen en hoe ze te voorkomen

Verhuizen kan een hectische en stressvolle ervaring zijn, vooral wanneer er fouten worden gemaakt die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Veel mensen onderschatten de complexiteit van een verhuizing en maken daardoor onnodige fouten die leiden tot frustratie en extra kosten.

Lees Meer »