De wa verzekering is wettelijk verplicht

Inhoud

Het is als automobilist wettelijk verplicht om een WA autoverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade die met uw auto wordt veroorzaakt aan andere personen of eigendommen. Er bestaan meerdere soorten WA-verzekeringen. Afhankelijk van de gewenste dekking, kunt u kiezen voor een reguliere WA-autoverzekering, een WA + beperkt casco of een WA + volledig casco. Ook wel allrisk genoemd. De keuze wordt in de meeste gevallen bepaald door het bouwjaar en de dagwaarde van uw auto. Auto

Standaard WA-autoverzekering heeft de minste dekking

De reguliere WA-verzekering biedt de minste dekking. Alleen de schade aan derden en specifiek een tweezijdige schade is gedekt. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een botsing met een andere weggebruiker. Een WA + beperkt casco verzekering is een stuk uitgebreider. Deze autoverzekering dekt ook brand, explosie en blikseminslag, diefstal, een sterretje in de voorruit of ruitbreuk, botsingen met dieren, storm en ander natuurgeweld. De WA + volledig casco heeft de meest uitgebreide dekking. Hierbij vallen ook aanrijdingen, slippen en te water raken onder de polisvoorwaarden, evenals ander van buitenaf komend onheil.

Richtlijnen om de juiste WA-verzekering te kiezen

Rijdt u met een aanhanger en ontstaat er schade? De aanhangwagen is bij een WA-autoverzekering gratis meeverzekerd. Er bestaan globale richtlijnen die uw keuze voor de juiste WA-verzekering vergemakkelijken. Indien u een nieuwe of relatief nieuwe auto heeft (van 0 tot 5 jaar) is WA + volledig casco in de meeste gevallen de beste optie. Voor auto’s van 5 tot 10 jaar sluit een WA + beperkt casco als dekking het beste aan. De standaard WA-verzekering past bij auto’s die ouder dan 10 jaar zijn.

De hoogte van de schade-uitkering hangt van meerdere zaken af

De hoogte van het schadebedrag hangt af van uw aantal schadevrije jaren, wie schuld heeft aan de aanrijding en de dekking van uw WA-autoverzekering. Als u heeft gekozen voor een WA-verzekering met een eigen risico en de autoschade is uw eigen schuld dan wel niet op een ander te verhalen, dan dient u zelf dit eigen risico te betalen. Een schade aan uw auto kan tot een premie-aanpassing van uw WA-verzekering leiden. Dit omdat het aantal schadevrije jaren wijzigt en daarmee ook de bonus-maluskorting.

OOK INTERESSANT