Solo ketel of combi ketel kiezen?

Inhoud

Een CV-ketel oftewel een centrale verwarmingsketel is een installatie die ervoor zorgt dat een huis op koude dagen aangenaam warm wordt gehouden en dat er water uit de kraan stroomt. Bij de aanschaf van een cv installatie kan gekozen worden tussen een solo-ketel en een combi-ketel.Combi ketel

De cv-ketel verhit door middel van een aardgasontsteking het water in de buizen. Het warme water wordt rondgepompt door de leidingen, waardoor het huis wordt verwarmd. De temperatuur wordt geregeld door een thermostaat. De gassen die door de ontsteking ontstaan gaan via een rookafvoer uit het systeem.

Solo-ketel

De solo-ketel kan het beste worden getypeerd als een traditionele of klassieke cv-ketel. Dit, omdat deze installatie uitsluitend het water voor de centrale verwarming verhit. Om het huis te verwarmen en warm water uit de kraan te krijgen is een extra boiler nodig. Het wordt niet voor niemendal een solo-ketel genoemd. Met solo-ketel wordt bedoeld een cv-ketel die uitsluitend voorziet in verwarming van het huis en niet van kraanwater. Bij aanschaf  van een solo-ketel is er keus tussen een VR-ketel (Verbeterd Rendement) en een HR-ketel (Hoog Rendement). Een HR-ketel is de beste keus, maar niet altijd mogelijk, omdat installatie voor problemen kan zorgen wanneer de luchtafvoer of de schoorsteen ongeschikt zijn.

Boiler

Om met een solo-ketel ook warm water te krijgen uit de kraan, moet een boiler worden aangesloten. Hoelang en hoeveel warm water er uit de kraan komt, wordt bepaald door de grootte van de boiler of geiser. Hoe groter de afstand tussen de boiler en de kraan is, hoe langer het duurt voordat er warm water uit de kraan komt. Wanneer de boiler ver van het tappunt staat en het enige tijd duurt voor er warm water uit de kraan komt, is een close-in boiler een uitkomst. Dit is een compacte elektrische boiler die dicht bij een vulpunt kan worden geïnstalleerd.

De close-in boiler heeft naast snel verwarmen van water nog meer voordelen. Het schakelt zichzelf uit wanneer er al warm water in de cv-ketel is. Doordat het waterpeil constant is, kan het voorkomen dat er even geen warm water beschikbaar is. In dit geval kan de boiler de vraag naar warmwater even niet aan.

Combi-ketel

Bij de aanschaf van een centrale verwarmingsinstallatie gaat men vaak uit van het verwarmen van het huis. Men vergeet daarbij de warmwatervoorziening. De combi-ketel voorziet in verwarming van het huis en het kraanwater. Er hoeft uit hoofde van gemak en energiebesparing dus geen aparte boiler worden aangesloten. Er zijn Hoog Rendement combiketels (HR-ketel) en Verbeterd Rendement combi-ketels (VR-ketels). De aansluiting van een HR- combiketel kan evenals bij de aansluiting van een HR-soloketel ook problemen opleveren wanneer de luchtafvoer of de schoorsteen daarvoor niet geschikt zijn.

OOK INTERESSANT