Een scooterverzekering afsluiten, wat je moet weten

Inhoud

Ben je in het bezit van een scooter? Dan ben je in Nederland wettelijk verplicht een scooterverzekering af te sluiten. Bij het afsluiten van een scooterverzekering is het belangrijk om een aantal zaken goed in de gaten te houden.

Scooterverzekering

Kijk bijvoorbeeld niet uitsluitend naar de goedkoopste scooterverzekering, maar ook naar de polisvoorwaarden, dekking en hoogte van de premie. Een goedkope scooterverzekering met een lage premie kan namelijk bij een (schuld)schade uiteindelijk een hele dure verzekering blijken te zijn omdat de verzekeringsmaatschappij maar een deel van de schade vergoedt.

Voorbeelden van voorwaarden en dekkingen:

De hoogte van het eigen risico

De hoogte van het bedrag dat je zelf moet betalen bij een schuldschade wordt het eigen risico genoemd in de polis van je verzekering. Een vuistregel is, hoe groter het eigen risico, hoe lager je premie zal zijn. Het spreekt voor zich dat de hoogte van het door jouw gewenste eigen risico afhankelijk is van de mate van het risico dat je zelf wilt lopen.

Welke dekking kan je kiezen voor je scooterverzekering?

In Nederland ben je verplicht om minimaal een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) af te sluiten voor je scooter. Dit is wettelijk geregeld binnen de WAM (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen).  De WA verzekering van je scooter dekt alleen schade die je met je scooter aan anderen toebrengt, de schade aan je eigen scooter is dus nog niet gedekt!

Hiervoor kan je een aanvullende verzekering afsluiten, de casco (of all risk) scooterverzekering en de beperkt casco scooterverzekering. Bij een all risk dekking is de schade aan je eigen scooter door je eigen schuld gedekt, bij een beperkt casco dekking is de schuldschade aan je eigen scooter niet verzekerd.

Bij een beperkt casco verzekering vallen wel de volgende gebeurtenissen onder de dekking:

  • Diefstal: diefstal van je scooter.
  • Vandalisme: beschadiging van je scooter door vandalen.
  • Brand: schade aan je scooter door vuur.
  • Ontploffing: schade aan je scooter door ontploffing.
  • Loslopend wild: schade aan je scooter door loslopende dieren.

Deze gebeurtenissen zijn uiteraard ook verzekerd bij de uitgebreidere all risk verzekering.

Laat je keuze tussen deze twee aanvullende verzekeringen afhangen van het bouwjaar van je scooter; hoe ouder je scooter, hoe lager de dagwaarde van je scooter is.  De verzekeringsmaatschappij zal bij een totaalschade namelijk niet meer uitkeren dan de dagwaarde van je scooter.

Is je scooter ouder dan 3 jaar, dan zal in de meeste gevallen de hoogte van de premie niet meer opwegen tegen de uitkering bij een totaalschade. In dat geval is het dus onvoordelig om een casco (all risk) scooterverzekering af te sluiten en is het beste advies om te kiezen voor een beperkt casco scooterverzekering.

Meer informatie:

OOK INTERESSANT

5 tips voor startende ondernemers

Als je een bedrijf start, komt er veel op je af. Van het schrijven van een ondernemingsplan tot het vinden van je eerste klanten, het kan overweldigend zijn. Hier zijn vijf tips om je op weg te helpen en ervoor

Lees Meer »
Ongelukkig verhuizen

Veelgemaakte fouten bij verhuizen en hoe ze te voorkomen

Verhuizen kan een hectische en stressvolle ervaring zijn, vooral wanneer er fouten worden gemaakt die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Veel mensen onderschatten de complexiteit van een verhuizing en maken daardoor onnodige fouten die leiden tot frustratie en extra kosten.

Lees Meer »