Wat doe je als de productiviteit van het personeel afneemt

Inhoud

Bedrijfsactiviteiten zijn jarenlang gegroeid en daarmee ook de omzet en je personeelsbestand. Normaal gesproken verloopt zo’n proces heel geleidelijk. Hoe meer je bedrijf groeit, hoe groter de afstand naar je personeel wordt. Dit is op zich logisch, er zijn tenslotte meer mensen die aandacht vragen en er is dan minder tijd beschikbaar per individu.

Werknemer

Managers

Op een gegeven moment wordt je ‘span of control’ zo groot dat je moet overgaan tot het aanstellen van managers. Deze zullen een laag vormen tussen jouw en het personeel waardoor de aansturing eigenlijk nog indirecter wordt. Ook heb je steeds minder tijd voor operationele activiteiten.

Uitdaging

Je personeel voelt zich wat minder met je verbonden en moet het op de eerste plaats hebben van de uitdaging in het werk. Om in deze situatie de productiviteit op peil te houden is een nieuwe aanpak vereist. De productiviteit slaat op de totale beschikbare arbeidstijd binnen een organisatie die efficiënt gebruikt wordt. Als deze naar beneden gaat beïnvloedt dit de opbrengst nadelig, terwijl de personeelskosten gelijk blijven.

Voorwaarden

Er moeten voorwaarden gecreëerd waardoor iedereen optimaal zijn werkzaamheden kan uitoefenen en er moet inhoud en vorm worden gegeven aan het personeelsbeleid. Een aantal personeelszaken zijn van invloed op de productiviteit, denk hierbij onder andere aan toekomstperspectief, arbeidsvoorwaarden, verlof en flexibiliteit in arbeidstijden, ziekteverzuim, vergadercultuur en ‘hands-on’ mentaliteit.

Toekomstperspectief

Het bieden van toekomstperspectief is waarschijnlijk wel het belangrijkste om de medewerker aan je bedrijf te binden. In principe houden mensen niet van ingrijpende veranderingen, en het veranderen van werkgever is een grote verandering. Als het personeel weet wat op langere termijn het uitzicht is, en wat voor perspectief zij heeft binnen je bedrijf, zal de drang om buiten de deur te zoeken aanmerkelijk minder zijn.  Een eventuele nieuwe werkgever moet dan tenminste een gelijkwaardig perspectief kunnen bieden. Zorg er daarom voor dat het voor je personeel duidelijk is welke visie en missie het bedrijf heeft, welke structuur daarbij hoort en welke rol zij daar in vervult.

Structuur

Het aanbrengen van die structuur is ook van groot belang. Als personeel in vergelijkbare situaties verschillend wordt behandeld, wordt de directie er heel snel op aangekeken en van willekeur verdacht. Dit brengt het vertrouwen van het personeel aan het wankelen waardoor het draagvlak wegvalt dat noodzakelijk is om het personeel gemotiveerd te houden en met volle inzet te laten werken. Het is wel duidelijk wat voor effect dit zal hebben op de productiviteit!

OOK INTERESSANT

5 tips voor startende ondernemers

Als je een bedrijf start, komt er veel op je af. Van het schrijven van een ondernemingsplan tot het vinden van je eerste klanten, het kan overweldigend zijn. Hier zijn vijf tips om je op weg te helpen en ervoor

Lees Meer »
Ongelukkig verhuizen

Veelgemaakte fouten bij verhuizen en hoe ze te voorkomen

Verhuizen kan een hectische en stressvolle ervaring zijn, vooral wanneer er fouten worden gemaakt die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Veel mensen onderschatten de complexiteit van een verhuizing en maken daardoor onnodige fouten die leiden tot frustratie en extra kosten.

Lees Meer »