Personeel en haar ontwikkeling

Inhoud

Personeel moet zich blijven ontwikkelen om zo inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt en de werkgever heeft hier natuurlijk ook baat bij. Toch is er geen toename in het aantal werkenden dat daadwerkelijk een opleiding volgt. Wat zou de oplossing hiervoor zijn?

Vanuit de werkgevers

Het onderwerp opleiding en scholing is één van de belangrijkste HRM-onderwerpen op de agenda van werkgevers. Er is de laatste jaren een lichte stijging te zien in het aantal werkgevers dat het initiatief neemt voor het volgen van opleidingen en de kosten of een deel van de kosten  hiervan voor haar rekening neemt. Echter, het aantal werkgevers dat scholing aanbiedt is de laatste jaren hetzelfde gebleven.

Vanuit het personeelPersoneel

Uit een recente poll op Linkedin is gebleken dat voor Nederlandse professionals persoonlijke ontwikkeling het belangrijkst is in hun loopbaan. Personeel geeft o.a. aan dat ze behoefte heeft aan persoonlijke ontwikkelplannen, graag een persoonlijk opleidingsbudget zou willen hebben en dat ze een mate van vrijheid zou willen in het kiezen van een opleider. In z’n algemeenheid is het kunnen volgen van  een opleiding erg belangrijk voor een medewerker. Gek genoeg volgt toch maar rond de 47% van de werknemers één of meer opleidingen per jaar en volgens het Centraal Plan Bureau is de deelname van personeel aan scholing de laatste 20 jaar nauwelijks toegenomen.

Hoe kan dat dan?

Er wordt door organisaties nog te weinig gewerkt met persoonlijke opleidingsbudgetten. De hoogte van zo’n persoonlijke opleidingsbudget staat in directe relatie met het aantal gevolgde opleidingen.

Ook worden er, behalve in het onderwijs en overheid, te weinig persoonlijke ontwikkelplannen (POP) opgesteld, en als ze al worden opgesteld is het vaak voor een selecte groep van het personeel. Juist dit deel van het personeel lijkt overigens het vaakst een opleiding te volgen.

Het ontbreekt vaak nog aan de vrijheid in het kiezen van een opleider. Uit onderzoek blijkt dat slechts in 1/3 van de gevallen de werknemer volledig vrij is in de keuze van de opleider, en 1/3 van de gevallen gaat de keuze van de opleider in overleg met de werkgever.

Organisaties bieden het vaakst collectieve opleidingen aan, dus voor delen van het personeel, niet per individuele werknemer.

Daarbij komt ook dat werkgevers vaker zoeken naar opleidingen met subsidiemogelijkheden waardoor de keuzevrijheid van het personeel beperkt wordt.

Bedrijven lijken zich de komende jaren in ieder geval te moeten gaan focussen op personeelsontwikkeling door middel van (persoonlijke) opleidingsbudgetten en opleidingsplannen en het opstellen van ontwikkelplannen om zo het personeel en haar ontwikkeling te stimuleren.

OOK INTERESSANT

5 tips voor startende ondernemers

Als je een bedrijf start, komt er veel op je af. Van het schrijven van een ondernemingsplan tot het vinden van je eerste klanten, het kan overweldigend zijn. Hier zijn vijf tips om je op weg te helpen en ervoor

Lees Meer »
Ongelukkig verhuizen

Veelgemaakte fouten bij verhuizen en hoe ze te voorkomen

Verhuizen kan een hectische en stressvolle ervaring zijn, vooral wanneer er fouten worden gemaakt die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Veel mensen onderschatten de complexiteit van een verhuizing en maken daardoor onnodige fouten die leiden tot frustratie en extra kosten.

Lees Meer »