Wat is payroll en voor wie is payrolling eigenlijk?

Inhoud

Wat is payroll? Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoording voor het werkgeverschap weg aan een payrollbedrijf. Het personeel komt in loondienst van het payrollbedrijf in plaats van in loondienst bij de werkgever. De werkgever besteedt het juridische en administratieve gedeelte uit aan een payroll bedrijf. Hierbij dient gedacht te worden aan de loonadministratie en de afdracht van sociale premies en pensioenpremies aan pensioenfondsen of pensioenverzekeraars. Personeel dat via een payrollconstructie salaris betaald krijgt, kan geen aanspraak maken op de verplichte CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) binnen de relevante branche. Meestal bouwen deze werknemers hun pensioen op via de collectieve regeling van het payrollbedrijf.

Het is voor zowel voor werknemers als ook voor werkgevers erg interessant om te controleren of het gekozen payrollbedrijf voldoet aan de normen van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en of het payrollingbedrijf de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) naleeft.

Wat is het verschil tussen een payrollbedrijf en een uitzendbureau?

Het voornaamste verschil tussen payroll en een uitzendkracht is dat ondernemingen met een dergelijke payrollconstructie werknemers zelf actief werven. Een ander belangrijk verschil is dat een payrollcontructie vaak voor onbepaalde tijd is, terwijl uitzendkrachten via het uitzendbureau, vaak voor bepaalde tijd zijn.

Ook kleine en middelgrote uitzendbureaus maken gebruik van payrolling door uitzendkrachten bij een loonbedrijf onder te brengen. Het voorgaande fenomeen wordt in vaktermen ook wel back office service genoemd.

Payrolling is de afgelopen jaren een groeiend fenomeen in Nederland. Met name horecabedrijven maken gebruik van de payroll mogelijkheid. Er zijn in Nederland veel middelgrote en grote payrollbedrijven. Omdat de afgelopen jaren de vraag door bedrijven naar payrolling behoorlijk is toegenomen, zijn het aantal payrollingbedrijven toegenomen. Bij het maken van een goede keuze voor een payrollbedrijf is het goed om na te gaan of het payrollbedrijf wel voldoet aan de NEN-normering 4400-1. Tevens dient te worden nagegaan of deze payrollbedrijven zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Hieronder volgt een opgaaf van de belangrijkste brancheverenigingen:

  • Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU is verreweg de grootste wergeversorganisatie binnen de uitzendbranche.
  • Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen – (NBBU). NBBU heeft een eigen CAO gemaakt voor payrollingbedrijven.
  • Vereniging Payroll Ondernemingen  (VPO). Alle leden van VPO hebben het keurmerk “professioneel werkgeverschap”.

Is payrolling ook geschikt voor freelancers?

In het begin van dit artikel, hebben wij aangetoond dat payrolling geschikt is voor personeel en voor uitzendbureaus. De vraag is nu of payrolling ook geschikt is voor freelancers, die niet in het bezit zijn van een verklaring arbeidsrelatie (VAR) hebben of freelancers die geen VAR hebben gekregen van de belastingdienst?

Loonbedrijven nemen freelancers in dienst en verzorgen het versturen van rekeningen aan de opdrachtgevers. Ook onderhouden payrollbedrijven de loonadministratie voor freelancers. Op die manier zijn freelancers minder tijd kwijt aan administratieve rompslomp en behouden de freelancers de vrijheid van het ondernemer zijn. Freelancers kunnen zelf op zoek gaan naar nieuwe klanten en bepalen zelf de hoogte van hun tarieven enz. Het belangrijkste voor freelancers is wel dat ze de zekerheid van een loondienstverband houden zodat deze altijd kunnen terugvallen op de sociale voorzieningen van de Nederlandse overheid.

De Nederlandse overheid en payroll

Agentschap Nederland is een instelling van de Nederlandse overheid. Agentschap.nl maakt ook gebruik van de payroll mogelijkheid evenals payroll zorg bij zorginstellingen en payroll onderwijs bij onderwijsinstellingen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent de Stichting van Arbeid gevraagd hoe er tegen payrolling wordt aangekeken bij ontslag en de daaruit voortvloeiende (negatieve) consequenties voor de werknemers.

De Stichting van Arbeid heeft helaas een verdeeld advies gegeven. Er was dus geen unanieme visie over hoe in de dagelijkse praktijk met de wetgeving en de regelgeving zou moeten worden omgegaan. Hieronder volgt een opgaaf van de belangrijkste standpunten van de verschillende partijen:

Standpunten van de werkgeversorganisaties
Werkgeversorganisaties zeggen dat payrolling of verlonen van werknemers juist tegemoet komt aan de vraag van bedrijven aan flexibiliteit en dat het daarnaast bedrijven verlost van allerlei verplichtingen en risico’s. Werkgeversorganisaties zeggen dat de uitzendovereenkomst duidelijk genoeg is over het juridische gedeelte.

Standpunten van de werknemersorganisaties
In het advies van de Stichting van de Arbeid zeggen werknemersorganisaties dat de payrollconstructie waarbij personeel in dienst treedt bij een payrollbedrijf en aansluitend op uitzendbasis naar de “eigen” werkgever gaan, bedrijven de wettelijke regels bij een eventueel ontslag zouden kunnen omzeilen.

Valt payroll en detachering onder WAADI?
WAADI betekent Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. Valt payroll en detacheren eigenlijk onder WAADI ? Vallen werknemers die ter beschikking worden gesteld, zoals dit het geval is bij payroll en detacheren, onder de wet WAADI. Het wettelijke gevolg hiervan is dat het ter beschikking gestelde personeel gelijk moeten worden behandeld als ander te vergelijken personeel naar de in de WAADI opgenomen arbeidsvoorwaarden. Van een gelijke behandeling kan alleen bij CAO worden afgeweken als geen andere wetgeving is.

Vakbonden hebben de “oude” VPO CAO opgezegd
In het jaar 2011 hebben verschillende vakbonden, het CNV, het FNV en de Unie payroll de VPO CAO opgezegd. Als reden gaven de vakbonden dat deze payroll constructie met name werd benut door ondernemingen om arbeidsovereenkomsten aan te bieden die minder waren dan de voorgeschreven cao’s. Per 1 januari 2012 is hier de ABU CAO voor in de plaats gekomen. Er zijn een paar uitzonderingen. Een paar grote payrollbedrijven in Nederland zijn in het bezit van een eigen goedgekeurde CAO.

Kleine ondernemingen en payrolling
Er worden steeds meer vragen gesteld over de toegevoegde waarde van payroll of verlonen van personeel. Zeker voor voor kleinere bedrijven die minder werknemers in loondienst hebben en waar geen professionele Human Recourse afdeling is, wordt payroll benut als mogelijkheid voor vermindering van de administratie en de ontzorging van de onderneming. Deze kleinere ondernemingen hebben als doel met payroll om arbeidsvoorwaarden te verbeteren en willen zeker zijn van het goed nakomen van alle regelgeving en wetgeving omdat de meeste werkgevers meestal weinig tijd hebben en omdat voor deze ondernemers de vereiste kennis niet aanwezig is.

Het loont zeker voor kleine ondernemers en bedrijven de moeite de mogelijkheid om personeel uit te besteden aan een payroll specialist te overwegen. Payroll kan zeker een uitkomst zijn als ondernemers de loonadministratie uit handen willen geven om meer tijd te kunnen besteden aan andere zaken binnen de onderneming.

OOK INTERESSANT

5 tips voor startende ondernemers

Als je een bedrijf start, komt er veel op je af. Van het schrijven van een ondernemingsplan tot het vinden van je eerste klanten, het kan overweldigend zijn. Hier zijn vijf tips om je op weg te helpen en ervoor

Lees Meer »
Ongelukkig verhuizen

Veelgemaakte fouten bij verhuizen en hoe ze te voorkomen

Verhuizen kan een hectische en stressvolle ervaring zijn, vooral wanneer er fouten worden gemaakt die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Veel mensen onderschatten de complexiteit van een verhuizing en maken daardoor onnodige fouten die leiden tot frustratie en extra kosten.

Lees Meer »