Grondwater en bronbemaling

Inhoud

Door middel van bronbemaling kan op diverse plaatsen grondwater worden opgepompt en via een leiding worden afgevoerd. Dit met als doel om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen.Grondwaterzuivering

Dit grondwater moet gezuiverd worden, dit is zelfs verplicht. Waarom is dat en hoe gaat dit in zijn werk? Onderstaand geven we je wat meer informatie hierover.

Het grondwater dat door middel van bronbemaling wordt opgepompt bij grondsanering en bouwwerkzaamheden wordt ook wel bronneringswater genoemd. Dit water moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen voordat het geloosd mag worden in bijvoorbeeld riolering of meren waar het opnieuw zal infiltreren in de boden. En deze regels zijn er niet voor niets! Oppervlaktewater heeft namelijk de goede eigenschap dat het zichzelf kan zuiveren door middel van de aanwezigheid van goede bacteriën. Wordt de verontreiniging echter te groot, dan kunnen de bacteriën dit niet meer aan gaat het water stinken.  Het is dus van groot belang dat vervuild water niet zomaar overal geloosd kan worden!

Het beleid met betrekking tot de regels voor zuivering van grondwater wordt in Nederland gevoerd door de waterschappen. Als het grondwater zwaarder vervuild is dan de geldende eisen van het waterschap op die plaats, dan is grondwaterzuivering nodig. Om de kwaliteit van het water hoog te krijgen en te houden werken de waterschappen nauw samen met o.a. projectontwikkelaars. Is de vervuiling in het grondwater te hoog? Dan is een zuiveringsinstallatie nodig om het grondwater te zuiveren.

Een zuiveringsinstallatie voor grondwater bestaat meestal uit de volgende onderdelen en componenten:

  • Leidingen voor het aanvoeren en afvoeren van het grondwater
  • Eén of meerdere filters afhankelijk van het soort watervervuiling en soort bodem, bijvoorbeeld; koolstoffilters, strofilters, luchtfilters of zandfilters
  • Influent bassin voor het oplossen van zowel onopgeloste als opgeloste verontreinigingen
  • Effluent bassin
  • Een container voor de besturing van de zuiveringsinstallatie met geavanceerd alarmsysteem
  • Spoelbuffer
  • Eén of meerdere procespompen voor bronnering of vacuüm etc.
  • Beluchters

Hoe hoog de kosten van grondwaterzuivering zullen oplopen is onder meer afhankelijk van de mate en aard van de waterverontreiniging, de lozingseisen van het waterschap die gelden op die plaats en het rendement (opbrengst) van de zuiveringsinstallatie.

Om de opbrengst te maximaliseren en de kosten van de zuivering van het grondwater tot een minimum te beperken, wordt voor ieder saneringsproject, bouwproject of iedere bodemsanering een specifieke grondwaterzuiveringsinstallatie met overeenkomende capaciteit samengesteld.

In Nederland kan de samenstelling van het grondwater en de soort grond van plaats tot plaats enorm verschillen. In vervuild grondwater treft men onder andere hogere waarden aan dan volgens de normen is toegestaan van natuurlijke stoffen zoals ijzer, mangaan, calcium. Daarnaast kan het grondwater ook vervuild zijn door olie, brandstoffen of chemicaliën en is het zuiveren van grondwater dus erg belangrijk voor het milieu.

OOK INTERESSANT