Druktechnieken: Drukwerk en de verschillende technieken

Inhoud

De druktechniek die eind jaren negentig sterk in opkomst was is het digitaal drukken.

Digitaal drukken

Los van de techniek is het grootste verschil met de traditionele druktechnieken de lage vaste kosten per drukwerkopdracht. Maar daarbij komt dat de variabele kosten per vel vaak juist weer hoger zijn dan bij traditioneel drukwerk. Digitaal drukken is dus vooral voordelig bij kleine oplages.

Wat is traditioneel drukwerk?Druktechnieken

Druktechnieken: Welke technieken zijn er en wat zijn de verschillen tussen de verschillende drukwerk technieken.

Als we over traditioneel drukwerk spreken hebben we het over de vier klassieke druktechnieken. Het verschil tussen de onderlinge druktechnieken is de manier waarop de inkt wordt aangebracht.

  • Vlakdruk
  • Offset
  • Diepdruk
  • Hoogdruk

Vlakdruk is een manier van drukken waarbij water en vet elkaar afstoten. Eerst wordt de drukplaat bevochtigd waarbij gladde delen het water afstoten en ruwere delen het water juist aantrekken. Daarna wordt de plaat geïnkt waarbij het water op de ruwere delen de vette inkt afstoot. Nu kan men afdrukken, het beeld is hierbij in spiegelbeeld. Om het te kunnen lezen hou je het beeld op de kop en lees je de tekst in de normale leesrichting.

Offset is een vorm van indirecte druk. De drukplaat wordt om een grote cilinder heen gespannen. Deze draait onder inktrollen en vochtrollen door. Vervolgens wordt het beeld overgezet tegen een cilinder die bekleed is met een doek van rubber en van daar af wordt de afdruk op het papier overgebracht. Onder dat papier bevindt zich een tegendrukcilinder die zorgt voor de nodige drukspanning. Bij offset is het beeld op de plaat normaal leesbaar, en het beeld op het rubber doek is hier in spiegelbeeld.

Diepdruk

Bij diepdruk wordt het drukbeeld verdiept aangebracht, vandaar ook de naam voor deze techniek. De hele drukvormcilinder wordt voorzien van een inktlaag. Deze strijkt men af met een rakel zodat alleen de inkt in de verdiepte napjes blijft zitten. Dan volgt de afdruk. Deze techniek is vooral geschikt voor drukwerk met hoge oplages en met een groot kleurengamma.

Hoogdruk

Dit is de oudste vorm van drukken. De delen die de afdruk moeten vormen brengt men verhoogd aan op de drukvorm. In het begin werd hiervoor hout gebruikt, later bestond de drukvorm uit losse loden letters. De beeldvorm is in spiegelbeeld.

OOK INTERESSANT