De rol van de mediator bij echtscheiding

Inhoud

Het komt tegenwoordig steeds vaker en vaker voor, dat mensen door wat voor reden dan ook uit elkaar gaan. In een heleboel van die gevallen zijn er ook kinderen bij betrokken. Hoe ga je er als volwassen mensen, zo goed mogelijk voor zorgen, dat jullie dit zo pijnloos en correct mogelijk tot een goed einde brengen? Mediation is iets dat daar heel goed bij kan helpen.

Wat is dat nou precies mediation?Mediator

Een ander woord voor mediation is bemiddeling. Wanneer het besluit eenmaal genomen is om uit elkaar te gaan, is het voor alle partijen het prettigst als dit geregeld kan worden, zonder dat daar allerlei conflicten uit voort komen. Dit kan een hele uitdaging zijn en vooral wanneer u samen kinderen heeft, zult u elkaar toch steeds tegen blijven komen. Bij mediation is het de bedoeling, om in het bijzijn van een onafhankelijk iemand, zo ver te komen dat u het op een volwassen manier eens wordt over de scheiding.

Hoe weet ik zeker dat ik niet gedwongen wordt tot dingen waar ik niet achter sta?

De mediator zal voor beide echtgenoten een luisterend oor hebben, voor wat betreft hun ideeën en zienswijze, met betrekking tot zaken die aan bod zullen komen tijdens het bespreken van de voorwaarden van de voorgenomen scheiding. U kunt zich voorstellen dat er nogal wat zaken zijn waarover overeenstemming bereikt zal moeten worden. Denk alleen maar aan allerlei zaken die met de kinderen te maken hebben: wie wordt de verzorgende ouder, hoe verdeelt u de kosten en welke omgangsregeling is voor allebei de ouders het prettigst. Of kiest u er in overleg voor om allebei de kinderen een gedeelte van de week bij u te laten wonen…Allemaal dingen waarbij een onafhankelijk iemand u kan helpen, door te adviseren en mee te denken met u. Bent u het over al deze zaken eens geworden, worden ze stuk voor stuk benoemd in uw persoonlijke ouderschapsplan.

Helpt een mediator ook bij het maken van financiële afspraken?

Jazeker doet deze dat, er wordt gesproken over verschillende financiële zaken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar wel of geen partneralimentatie en de hoogte daarvan. Verder zal ter sprake komen of het mogelijk is dat één van beiden in uw huidige woning kan blijven wonen. Is er vermogen dan gaat er gekeken worden hoe dat verdeeld zal gaan worden. Opgebouwde pensioenrechten komen ook aan bod.

Als beide partijen het volledig eens zijn over de verdeling van al deze financiële middelen, zal dit allemaal vastgelegd worden in een zogenaamd echtscheidingsconvenant.
Kunt u zich allebei vinden in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant, dan zal dit opgestuurd worden aan de rechtbank, zodat men uw zaak verder af kan handelen voor u.

De mediator uit Hengelo

Als u op zoek bent naar hulp door een mediator bij echtscheiding, dan bent u bij mediaton Hengelo aan het goede adres!

OOK INTERESSANT