Wat is bronbemaling en welke soorten bemalingen zijn er?

Inhoud

Iedereen heeft wel eens de vele grote pompen in bouwputten zien staan en misschien heb jij je wel een afgevraagd waar deze voor dienen. Deze pompen worden ingezet voor bronbemaling. Maar wat zijn bronbemalingen nu eigenlijk precies?

Bronbemaling

Bronbemaling is een uitvoeringsmethodiek waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via één of meerdere drains wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om dijken op te hogen, om grondwater omhoog te pompen, of om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages enzovoort.

Bronbemaling – groundwater treatment is een breed begrip en kan opgesplitst worden in verticale bemaling, horizontale bemaling en retourbemaling.

Verticale bronbemaling

Door middel van verticale bronnen die in de grond zitten en gekoppeld zijn aan een centrale ringleiding, wordt het water omhoog gepompt met een zelfaanzuigende pomp. Er bestaan meerdere installaties voor verticale bronnering. Doorgaans worden voor verticale bronbemaling vacuümfilters of zwaartekrachtfilters gebruikt. Zwaartekrachtfilters zijn open filters.

Horizontale bronbemaling

In plaats van verschillende zuigbuizen verticaal in de grond te plaatsen, zoals bij de verticale bronbemaling – wasserbau het geval is, wordt een lange zuigbuis horizontaal in de grond ingegraven. Hierbij wordt het grondwater via een drain wordt opgepompt. Het pompen vindt plaats door de zwaartekracht of door middel van een vacuüm. Horizontale bronbemaling wordt met name toegepast bij het droogleggen van bijvoorbeeld sleuven voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en/of leidingen en als grote oppervlakken moeten worden drooggelegd zoals bouwputten.

Retourbemaling

Retourbemaling is een bemalingssysteem waarbij het omhoog gepompte grondwater in de buurt weer in de bodem of op oppervlaktewater teruggebracht wordt. Deze vorm van bronbemaling wordt meestal gebruikt op plaatssen waar het verlagen van de grondwaterspiegel te grote gevolgen voor de natuur of vastgoed kan hebben. Door het gebruik van retourbemaling wordt de invloed van bronbemaling sterk naar beneden gebracht.

Retourbemalingen worden door nieuwe strengere wetgeving en regelgeving steeds belangrijker.

OOK INTERESSANT