Recht en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb)

Inhoud

De Algemene wet Bestuursrecht (Awb) is een van de belangrijkste delen die het Nederlandse rechtssysteem kent. We kennen deze wet ook wel als de Awb. De afgelopen jaren heeft zich een grote herziening plaatsgevonden van deze wet. Hierdoor zijn er vele veranderingen in de wet aangebracht. Zowel de indeling als de inhoud is in dit recht aangepast.

Het bestuursrechtRechter en recht

In de afgelopen vijftien jaar hebben er twee grote veranderingen plaatsgevonden in de agenda van de Awb in Nederland. De eerste verandering is de invoering van deze wet, daarbij is deze ook verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Ten tweede heeft zich een herziening van de rechterlijke organisatie plaatsgevonden. Met deze herziening wordt de integratie van de administratieve rechtspraak of de bestuursrechtspraak in de rechterlijke macht bedoeld. In bepaalde bestuursrechtelijke geschillen bezit de rechtbanken vanaf 1 januari 1994 over een algemene competentie. Op weg naar een volledige integratie bleek dit de eerste stap te zijn van de bestuursrechtspraak binnen de reguliere rechterlijke organisatie. Het is mogelijk dat de relatie die er is tussen de Awb en het stelsel van bestuursrechtspraak niet meteen duidelijk is. Er is een duidelijke overeenkomst tussen de uitbouw en de invoering van de Awb en herziening van de rechterlijke organisatie. Deze overeenkomst is voornamelijk bij de invoering van de Awb. Hierbij zal men het meeste voordeel ondervinden als één rechter de wet zal interpreteren.

De doelstellingen van de Awb

Aan het begin van de jaren tachtig werden de doelstellingen weergegeven. Dit gebeurde in het rapport dat de zogenoemde startwerkgroep genoemd werd. Het doel dat zij hadden ging vooraf aan de Commissie wetgeving van de algemene regels van de bestuursrechten. Dit vond plaats in 1983. De doelstellingen van de Awb zijn onder andere de volgende. Door middel van deze wet probeert men de eenheid in de bestuursrechtelijke wetgeving te bevorderen. Daarnaast is het de bedoeling dat de wet gesystematiseerd en wanneer mogelijk vereenvoudigd zal worden. Dit zal allemaal een groot voordeel betekenen voor de bestuursrechtelijke wetgeving. Ook zal het de ontwikkelingen codificeren die zich in de bestuursrechtelijke jurisprudentie voor zullen komen. Tot slot zullen ten aanzien van de onderwerpen voorzieningen getroffen worden die zich naar hun aard niet voor de regeling lenen van de bijzondere wet. In 2009 bestond de wet vijftien jaar. Hierbij werd gekeken of de doelstellingen behaald zijn. De meningen hierover waren nogal verdeeld.

De tranches

Het ontwerp van deze wet werd door de Commissie wetgeving ingevuld. Deze commissie heeft voor een gefaseerde aanpak gekozen. Deze aanpak is was voor het complexe wetgevingsproject. De Awb moest eigenlijk een aanbouwwet gaan worden. Door middel van zogenoemde tranches zou deze wet tot stand gebracht worden. Op 1 januari 1994 is de eerste en tweede tranche in werking gegaan van de Awb. De derde tranche vond plaats op 1 januari 1998. De vierde tranche van de Awb werd ingediend om 22 juli 2004 en de laatste tranche ging op 1 juli 2009 in. Deze is nog altijd geldig.

Juridsche hulp

Heeft u een dreigend geschil of vraagstukken inzake bestuursrecht? Dan is het aan te bevelen juridisch advies in te winnen bij een advocatenkantoor.

OOK INTERESSANT